Gymnázium Mojmírovo náměstí

Gymnázium
Mojmírovo náměstí

Nestátní gymnázium – s dlouhou tradicí, inovativním pojetím výuky a chápavým přístupem ke studentům.

Mojmírák_školní_aktuality

Přihlášky přijímáme do 21. 2. 2024.

Co znamená Mojmírák

10+1 důvod jít k nám studovat

mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení

Zkušenosti od roku 1991 – vývojem soukromého školství procházíme od jeho počátků.

Čtyři roky osobního růstu – studenti poznají své silné stránky a najdou způsoby, jak je uplatnit.

Motivovaný tým pedagogů – pečlivě sestavený z osobností, které se stále vzdělávají a rádi zkoušejí nové výukové metody.

Kvalitní výuka angličtiny, španělštiny a němčiny – kromě maturity mohou studenti získat FCE a další jazykové certifikáty.

mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení

Rozšířená výuka humanitních a společenských disciplín – dramatická výchova, rétorika, mediální výchova a osobnostně sociální výchova.

Rozšířená nabídka tělocviku – studenti si v každém ročníku mohou vybrat z několika sportovních specializací podle toho, co je baví a zajímá.

Zájmová profilace – studenti vyšších ročníků si část předmětů volí podle svého zaměření a doporučení pedagogů.

Moderní vybavení – pro přírodovědné pokusy, pro focení a natáčení filmů či hraní divadla.

mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení

Z lavic vyrážíme do světa – projektové dny, exkurze, zájezdy a další nápady nám plní diář každý měsíc.

Kvalitní nasměrování – kariérní poradce pomůže vybrat vhodnou vysokou školu podle schopností a talentu studentů.

Základy pro celoživotní vzdělávání – naši studenti dovedou pracovat se zdroji, ověřovat fakta a kriticky myslet.

mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení

Chcete vědět více:

o nás přijímačky kontakt

Partneři a projekty

Partneři a projekty, na které jsme hrdí

Rozvoj inovativního vzdělávání na Gymnáziu Mojmírovo náměstí

Projekt Od vize k praxi

Cílem tohoto projektu je podpora inovativního vzdělávání. Díky němu můžeme podporovat jednotlivé žáky, pedagogy v jejich sebevzdělávání a poskytnout jim mentoring...

Přejít

Divadlo na výstavišti

Divadlo na brněnském výstavišti vzniklo v roce 1928 a funkcionalistická stavba Emila Králíka je i přes svou nespornou architektonickou hodnotu nyní v nevyhovujícím technickém stavu...

Přejít

Blog

Život na Mojmíráku

Všechno o letošním plese z první ruky

Všechno o letošním plese z první ruky

MgA.Michal Mančík u nás učí řadu humanitních předmětů. Má také jeden speciální úkol – podílí se na programu a organizaci plesu. Právě na toto téma ho vyzpovídal Michal Kříž ze druhého ročníku. Došla řeč i na jeho...

číst více