Přidáváme se ke stávce zaměstnanců ve školství

Přidáváme se ke stávce zaměstnanců ve školství

V pondělí 27. 11. se naši pedagogové v naprosté většině připojují ke stávce. Jsme přesvědčeni, stejně jako mnoho dalších škol, že ohlášené škrty v rozpočtu školství ohrožují kvalitu výuky. Jejich důsledkem bude zvyšování počtu studentů ve třídách, snížení možnosti...
Svobodu je třeba chránit

Svobodu je třeba chránit

Rozhovor s Lukášem Jiráskem Lukáš Jirásek se dostal k učitelství trošku oklikou – vystudoval stavební průmyslovku, přemýšlel o dráze architekta, ale zájem o vzdělávání studujících u něj převážil. Ve výuce rád uplnatňuje badatelskou metodu, mezi jeho zájmy patří...
Stres, škola a my

Stres, škola a my

Projektové týdny patří do naší koncepce rozvoje osobnostních a sociálních kompetencí našich studentů. Před necelým měsícem začal první ročník tématem poznání svých silných stránek a v říjnu jsme na navázali týdnem zaměřeným na zvládání stresu. Jednotliví vyučující a...
Je v pořádku chybovat

Je v pořádku chybovat

Rozhovor s Táňou Konečnou Táňa Konečná u nás učí angličtinu už přes dvacet let a snaží se našim studentům dát to, o co její generace byla ochuzena – volnost a možnosti pracovat s různými metodami. Michal Kříž se jí zeptal na pár osobních i pracovních otázek, které vám...