Žáci prvních ročníků navštívili archeopark Pavlov a návštěvnické centrum Mušov v Pasohlávkách ( brána do Římské říše).
Výlet družil kolektiv a rozšířil obzory pravěkých dějin.