Do nového roku jsme vykročili s otevřenou myslí a se srdcem na dlani. Čtvrtek a pátek prvního školního týdne jsme věnovali debatám o tom, jak se nám ve škole žije. Do projektu se zapojili všichni studenti prvních až třetích ročníků a většina vyučujících. První den jsme vytvořili pracovní skupiny napříč ročníky. Bylo krásné sledovat, jak se studenti, kteří se dříve znali jen od vidění, postupně seznamují a sžívají. Skupiny, pojmenované podle písmen řecké abecedy, postupně obcházely dvanáct stanovišť. Na každém z nich byl připraven učitel jako moderátor a řídil diskuzi na „své“ téma, například Vzájemný respekt mezi studenty a učiteli, Škola by neměla být jen o známkách, Postoj k užívání návykových látek aj. Veškeré výstupy se zaznamenávaly. Druhý den se studenti vrátili do svých kmenových tříd a metodou skupinové práce vytvářeli společný dokument s návrhem pravidel harmonického života ve škole. Vznikly tak třídní etické kodexy, které bude dále sjednocovat studentská rada gymnázia a vedení školy je nakonec zakomponuje do připravovaného Etického kodexu Mojmíráku. Už nyní je však jasné, že v tomto případě cesta byla cíl. Dvoudenní debata o věcech, které se nás bezprostředně týkají, prospěla nám všem.