Dne 21. 10. se studenti biologického semináře ze 3. ročníků vypravili spolu s dalšími zájemci o biologii z druhých ročníků na Den biologie pořádaný katedrou biologie Masarykovy univerzity. V laboratořích byly pro studenty nachystány programy týkající se biologie člověka, zoologie a botaniky.