Dne 16. 11. 2018 se na Katedře románských jazyků a literatur FF MU v Brně konalo krajské kolo soutěže El Mundo Hispano. Tato soutěž je zaměřena nejen na znalost španělského jazyka, ale také na reálie španělsky mluvících zemí a celkově na propagaci kultury hispanofonního světa.
Účastníky byli studenti středních škol z celého Jihomoravského kraje. Naši školu v kategorii A1/A2 reprezentovali 4 studenti tříd 2. A a 2. B.