Přidáváme se ke stávce zaměstnanců ve školství

Přidáváme se ke stávce zaměstnanců ve školství

V pondělí 27. 11. se naši pedagogové v naprosté většině připojují ke stávce. Jsme přesvědčeni, stejně jako mnoho dalších škol, že ohlášené škrty v rozpočtu školství ohrožují kvalitu výuky. Jejich důsledkem bude zvyšování počtu studentů ve třídách, snížení možnosti...
Svobodu je třeba chránit

Svobodu je třeba chránit

Rozhovor s Lukášem Jiráskem Lukáš Jirásek se dostal k učitelství trošku oklikou – vystudoval stavební průmyslovku, přemýšlel o dráze architekta, ale zájem o vzdělávání studujících u něj převážil. Ve výuce rád uplnatňuje badatelskou metodu, mezi jeho zájmy patří...
Stres, škola a my

Stres, škola a my

Projektové týdny patří do naší koncepce rozvoje osobnostních a sociálních kompetencí našich studentů. Před necelým měsícem začal první ročník tématem poznání svých silných stránek a v říjnu jsme na navázali týdnem zaměřeným na zvládání stresu. Jednotliví vyučující a...
Je v pořádku chybovat

Je v pořádku chybovat

Rozhovor s Táňou Konečnou Táňa Konečná u nás učí angličtinu už přes dvacet let a snaží se našim studentům dát to, o co její generace byla ochuzena – volnost a možnosti pracovat s různými metodami. Michal Kříž se jí zeptal na pár osobních i pracovních otázek, které vám...
Jak jsem se stal českým studentem

Jak jsem se stal českým studentem

Rozhovor s Calinem Jalbou Ce mai faci? Copak, nerozumíte té větě ani trochu? Právě tak cize by asi zněla čeština pro Rumuny, kdybychom jim tuto větu „jak se máš“ řekli česky. Calin Jalba je původem z právě z Rumunska a chtěli jsme vám tím přiblížit jeho první zážitky...