Škola

Kontakt a bankovní spojení

Kontakt

Adresa:
Mojmírovo náměstí 10
612 00 Brno

Telefon:
kancelář školy: +420 539 051 201
mobilní telefon: +420 777 110 076

E-mail:
info@mojmirak.cz

Další kontaktní informace

IČO: 26258510
IZO: 060 723 785
IZ: 600 013 693
Číslo bankovního účtu: 27-7188890237/0100
IBAN: CZ6801000000277188890237
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX

Mojmírák na mapě

Najděte si nás na mapě

Vedení školy

Kontakty

jednatel
Mgr. Petr Holeček
tel.: +420 539 051 200
E-mail: holecek@mojmirak.cz

ředitelka gymnázia
Mgr. Doubravka Matušková
tel.: +420 539 051 202
E-mail: matuskova@mojmirak.cz

zástupce ředitelky
Mgr. Radim Laco
tel.: +420 539 051 208
E-mail: laco@mojmirak.cz

tajemnice školy
Mgr. Lenka Adámková
tel.: +420 539 051 201
E-mail: adamkova@mojmirak.cz

Vyučující

Kontakty

Mgr. Zuzana Adolfová (Čj, Hv, Lit)
E-mail: adolfova@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 206

Mgr. Lenka Brodecká (Čj, Lit, Mv)
E-mail: brodecka@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 206

MgA. František Dvořák (Vv, IVT)
E-mail: dvorak@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 205

Mgr. Tereza Gajdošová, MA (Aj)
E-mail: gajdosova@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 204

Mgr. Karolína Greššová, (Aj)
E-mail: gressova@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 204

Mgr. Jiří Habarta (Bi, Ze)
E-mail: habarta@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 205

Mgr. Ondřej Haváč, Ph.D. (Dě, Aj)
E-mail: havac@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 203

Mgr. Petr Holeček (Sps)
E-mail: holecek@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 200

Ing. Martin Hošek (Fy, Ma)
E-mail: hosek@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 210

Mgr. Jiří Chodníček (Tv)
tel.: +420 541 562 133

Bc. Alena Jelínek (Fy, Ma)
E-mail: jelinek@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 210

Mgr. Lukáš Jirásek (Dě, Ze)
E-mail: jirasek@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 203

Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D. (Čj, Lit, Dě)
E-mail: kaska@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 203

Mgr. Táňa Konečná (Aj)
E-mail: konecna@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 204

Mgr. Štěpán Kráčmar ( ZSV, Hv)
E-mail: kracmar@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 205

Mgr. Petr Kuthan (Nj)
E-mail: kuthan@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 206

Mgr. Radim Laco (Ma, ZSV)
E-mail: laco@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 208

MgA. Michal Mančík (Dv, Re, Mv, TP)
E-mail: mancik@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 208

Mgr. Jakub Matula (Tv, Ds)
E-mail: matula@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 205

Mgr. Doubravka Matušková (La)
E-mail: matuskova@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 202

Mgr. Lenka Mikuličková (Šj, Aj)
E-mail: mikulickova@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 204

Mgr. Petr Mynář (Bi, Tv, Ds)
E-mail: mynar@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 205

Mgr. Marcel Nováček (Che, Ze)
E-mail: novacek@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 205

Mgr. Andrea Pramuková (Čj, Lit)
E-mail: machu@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 206

Arturo Quintero (Šj)
E-mail: quintero@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 204

Bc. Kryštof Šimíček (Šj)
E-mail: simicek@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 204

Mgr. et Mgr. Kateřina Vaňková (Nj)
E-mail: vankova@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 204

Mgr. Lenka Zemánková (Ma)
E-mail: zemankova@mojmirak.cz
tel.: +420 539 051 210

Školní poradenské pracoviště

Kontakty

výchovný poradce
MgA. Michal Mančík
tel.: +420 539 051 208
E-mail: mancik@mojmirak.cz
konzultace po individuální domluvě

školní metodik prevence
Mgr. Radim Laco
tel.: +420 539 051 208
E-mail: laco@mojmirak.cz
konzultace po individuální domluvě

koordinátorka školního poradenského pracoviště, ředitelka školy
Mgr. Doubravka Matušková
tel.: +420 539 051 202
E-mail: matuskova@mojmirak.cz
konzultace po individuální domluvě

školní psycholog
Mgr. Michal Samuelčík
tel.: +420 539 051 209
E-mail: samuelcik@mojmirak.cz
konzultace po individuální domluvě