zvětšit mapu

Adresa:
Mojmírovo náměstí 10, 612 00, Brno

Telefon:
kancelář školy         +420 539 051 201
mobilní telefon         +420 777 110 076

E-mail
info@mojmirak.cz

 

Kontakty:


Ředitelna


Mgr. Petr Holeček
– 539 051 200
holecek@mojmirak.cz


Vedení školy

Zástupkyně ředitele
Mgr. Doubravka Matušková – 539 051 202
matuskova@mojmirak.cz

Koordinátor ŠVP a preventista
Mgr. Radim Laco – 539 051 202
laco@mojmirak.cz

 

Kabinet cizích jazyků (Aj, Šj) – 539 051 204

Mgr. Tereza Gajdošová, MA
gajdosova@mojmirak.cz
Mgr. Ondřej Haváč, Ph.D.
havac@mojmirak.cz

Mgr. Michaela Hrubá
hruba@mojmirak.cz
Mgr. Sylva Kolářová
kolarova@mojmirak.cz
Mgr. Táňa Konečná
konecna@mojmirak.cz

 

Kabinet přírodních věd 539 051 205

Ing. Vojtěch Čalkovský
calkovsky@mojmirak.cz
Mgr. Anna Findurová
findurova@mojmirak.cz
Mgr. Jiří Habarta

habarta@mojmirak.cz
Mgr. Marcel Nováček
novacek@mojmirak.cz
Mgr. Jan Štěrba
sterba@mojmirak.cz
Mgr. Petr Vozák
vozak@mojmirak.cz

 

Kabinet uměnovědy539 051 207

MgA. František Dvořák
fdvorak@mojmirak.cz
MgA. Michal Mančík
mancik@mojmirak.cz

 

Kabinet Českého jazyka a dějepisu539 051 206

Mgr. Zuzana Adolfová
adolfova@mojmirak.cz
Mgr. Lenka Brodecká
brodecka@mojmirak.cz
Mgr. Pavel Krpata
krpata@mojmirak.cz

 

Kabinet cizích jazyků (Rj)

Zdeňka Opavská
opavska@mojmirak.cz

Kabinet tělesné výchovy

Mgr. Martina Špalková
spalkova@mojmirak.cz

Mgr. Jan Zavadil
zavadil@mojmirak.cz

 

Kabinet cizích jazyků (Nj)539 051 203

PhDr. Eva Králíková
kralikova@mojmirak.cz

Mgr. Hana Valová
valova@mojmirak.cz


Další kontaktní informace
IČO:     26258510
IZO:     060 723 785
IZ:      600 013 693
číslo bankovního účtu:     27-7188890237/0100
IBAN:     CZ6801000000277188890237
SWIFT/BIC     KOMBCZPPXXX