Kontakt

Adresa:
Mojmírovo náměstí 10
612 00 Brno

Telefon:
kancelář školy: +420 539 051 201
mobilní telefon: +420 777 110 076

E-mail:

Další kontaktní informace

IČO: 26258510
IZO: 060 723 785
IZ: 600 013 693

Číslo bankovního účtu: 27-7188890237/0100
IBAN: CZ6801000000277188890237
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX

Mojmírák na mapě

Najděte si nás na mapě.

Mapa

Vedení školy

Ředitel
Mgr. Petr Holeček
tel.: +420 539 051 200
E-mail:

Zástupkyně ředitele
Mgr. Doubravka Matušková
tel.: +420 539 051 202
E-mail:

Koordinátor ŠVP a preventista
Mgr. Radim Laco
tel.: +420 539 051 208
E-mail:

Tajemnice školy
Mgr. Lenka Adámková
tel.: +420 539 051 201
E-mail:

Vyučující

Mgr. Zuzana Adolfová (Čj, Hv, Lit)
E-mail:
tel.: +420 539 051 206

Mgr. Lenka Brodecká (Čj)
E-mail:
tel.: +420 539 051 206

MgA. František Dvořák (Vv,Vt)
E-mail:
tel.: +420 539 051 207

Mgr. Tereza Gajdošová, MA (Aj)
E-mail:
tel.: +420 539 051 204

Mgr. Jiří Habarta (Bi, Ze)
E-mail:
tel.: +420 539 051 205

Mgr. Ondřej Haváč, Ph.D. (Dě, Aj)
E-mail:
tel.: +420 539 051 204

Mgr. Lukáš Jirásek (Dě, Ze)
E-mail:
tel.: +420 539 051 205

Mgr. Sylva Kolářová (Aj, Šj)
E-mail:
tel.: +420 539 051 204

Mgr. Táňa Konečná (Aj)
E-mail:
tel.: +420 539 051 204

PhDr. Eva Králíková (Nj)
E-mail:
tel.: +420 539 051 203

Mgr. Pavel Krpata (Čj, Lit)
E-mail:
tel.: +420 539 051 206

Mgr. Barbora Lanyová (Šj)
E-mail:
tel.: +420 539 051 204

Bc. Andrea Machů (Čj)
E-mail:
tel.: +420 539 051 206

MgA. Michal Mančík (Dv, Re, Mv)
E-mail:
tel.: +420 539 051 207

Bc. Jakub Matula (Tv)
E-mail:

Mgr. Petr Mynář (Bi, Tv, Ds)
E-mail:
tel.: +420 539 051 205

Mgr. Pavla Nešpůrková (Šj)
E-mail:
tel.: +420 539 051 204

Mgr. Marcel Nováček (Che, Ze)
E-mail:
tel.: +420 539 051 205

Arturo Quintero (Šj)
E-mail:
tel.: +420 539 051 204

Mgr. Nikola Slezáková (Ma, Tv)
E-mail:
tel.: +420 539 051 209

Mgr. Jan Štěrba (Ma)
E-mail:
tel.: +420 539 051 209

Mgr. Jan Trna (Nj)
E-mail:
tel.: +420 539 051 203

Bc. Lukáš Wojtek (Fy)
E-mail:
tel.: +420 539 051 205

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce
MgA. Michal Mančík
tel.: +420 539 051 207
E-mail:
konzultace po individuální domluvě

Školní metodik prevence
Mgr. Radim Laco
tel.: +420 539 051 208
E-mail:
konzultace po individuální domluvě

Koordinátorka školního poradenského pracoviště, zástupkyně školy
Mgr. Doubravka Matušková
tel.: +420 539 051 202
E-mail:
konzultace po individuální domluvě