zvětšit mapu

Adresa:
Mojmírovo náměstí 10, 612 00, Brno

Telefon:
kancelář školy         +420 539 051 201
mobilní telefon         +420 777 110 076 (v průběhu prázdnin)

E-mail
info@mojmirak.cz

 

Kontakty:


Ředitelna


Mgr. Petr Holeček
– 539 051 200
holecek@mojmirak.cz


Vedení školy

Zástupkyně ředitele
Mgr. Doubravka Matušková – 539 051 202
matuskova@mojmirak.cz

Koordinátor ŠVP a preventista
Mgr. Radim Laco – 539 051 202
laco@mojmirak.cz

Kancelář školy

Tajemnice školy
Mgr. Jana Tomčíková – 539 051 201
tomcikova@mojmirak.cz

 

Kabinet cizích jazyků – 539 051 204

Mgr. Tereza Gajdošová, MA
gajdosova@mojmirak.cz
Mgr. Ondřej Haváč
havac@mojmirak.cz
Mgr. Táňa Konečná
konecna@mojmirak.cz
PhDr. Eva Králíková
kralikova@mojmirak.cz
Mgr. Michaela Kutálková
kutalkova@mojmirak.cz

 

Kabinet přírodních věd 539 051 205

Mgr. Jiří Habarta
habarta@mojmirak.cz
Ing. Petr Dvořák
dvorak@mojmirak.cz
Mgr. Marcel Nováček
novacek@mojmirak.cz

 

Kabinet uměnovědy539 051 205

MgA. František Dvořák
mikeska@mojmirak.cz
MgA. Martin Mančík
mancik@mojmirak.cz

 

Kabinet Českého jazyka a dějepisu539 051 206

Mgr. Kristýna Danielová
danielova@mojmirak.cz

Mgr. Václav Kaška, Ph.D.
kaska@mojmirak.cz
Mgr. Pavel Krpata
krpata@mojmirak.cz
Mgr. Hana Valová
valova@mojmirak.cz

 

Kabinet cizích jazyků

Mgr. Michaela Hrubá
hruba@mojmirak.cz
Zdeňka Opavská
opavska@mojmirak.cz

 

Kabinet matematiky539 051 203

Mgr. Petra Bušková
buskova@mojmirak.cz
Bc. Jakub Oujezdský
oujezdsky@mojmirak.cz


Další kontaktní informace
IČO:     26258510
IZO:     060 723 785
IZ:      600 013 693
číslo bankovního účtu:     27-7188890237/0100
IBAN:     CZ6801000000277188890237
SWIFT/BIC     KOMBCZPPXXX