V pondělí 19. 11. se v rámci festivalu Měsíc filmu na školách uskutečnilo v budově Fakulty IT VUT promítání filmu: Mistr propagandy. Po filmu věnovaném ministru národní osvěty a propagandy Josephu Goebbelsovi následovala diskuze s historikem Jiřím Němcem na téma Třetí říše, totalitních režimů a propagandy.