skola

Gymnázium Hády zahájilo svoji činnost 2. září roku 2002 jako nástupce prvního soukromého gymnázia v Brně – Akademického gymnázia. Bylo obnoveno jako všeobecné gymnázium se sportovním zaměřením, s myšlenkou poskytnout talentovaným sportovcům možnost gymnaziálního studia tak, aby se skloubila jejich sportovní aktivita se studiem. Hned v dalším roce Gymnázium Hády získalo akreditaci k otevření nového oboru: gymnázium – tělesná výchova. Od tohoto roku jsou na gymnáziu v ročníku vždy dvě třídy – tělovýchovná pro talentované sportovce a všeobecná, ve které je posílena výuka společenských věd. V obou třídách je oproti generalizovanému učebnímu plánu posílena výuka jazyků, zejména anglického (dále vyučujeme jazyk německý, španělský, francouzský, pro zájemce jsme připraveni i na výuku latiny). V roce 2006 složili maturitní zkoušku první studenti. Od 1. září 2007 byl Gymnáziu Hády MŠMT zařazen do rejstříku škol další obor: gymnázium – tělesná výchova – šestileté studium. Po roce příprav tak mohla škola ve školním roce 2008/2009 vedle dvou prvních ročníků otevřít i první ročník šestiletého gymnázia – primu. Ve školním roce 2009/2010 došlo k zásadní kurikulární změně – škola začala vyučovat podle nového školského vzdělávacího programu.