Mgr. Petra Bušková (Ma, Ze)
buskova@mojmirak.cz

Mgr. Kristýna Danielová (Čj)
danielova@mojmirak.cz

MgA. František Dvořák (Uk, Mv, Ivt)
fdvorak@mojmirak.cz

Ing. Petr Dvořák (Fy)
dvorak@mojmirak.cz

Mgr. Tereza Gajdošová MA. (Aj, Ak, Mv)
gajdosova@mojmirak.cz

Mgr. Jiří Habarta (Bi, Ze)
habarta@mojmirak.cz

Mgr. Ondřej Haváč (Dě, Sps, AJ, Ak)
havac@mojmirak.cz

Mgr. Petr Holeček (Ré, Sps)
holecek@mojmirak.cz

Mgr. Michaela Hrubá (Šj)
hruba@mojmirak.cz

Mgr. Jiří Chodníček (Tv)
chodnicek@mojmirak.cz

Mgr. Ondřej Janák (Tv)
janak@mojmirak.cz

Mgr. Václav Kaška, Ph.D. (Čj)
kaska@mojmirak.cz

Mgr. Taťána Konečná (Aj, Ak, SAj)
konecna@mojmirak.cz

PhDr. Eva Králíková (Nj)
kralikova@mojmirak.cz

Mgr. Pavel Krpata (Čj, Dě, SČj)
krpata@mojmirak.cz

Mgr. Michaela Kutálková (Tv, Nj)
kutalkova@mojmirak.cz

Mgr. Radim Laco (Ma, Zsv, Rsp)
laco@mojmirak.cz

MgA. Michal Mančík (Uk, Ré)
mancik@mojmirak.cz

Mgr. Doubravka Matušková (Dě, Zsv)
matuskova@mojmirak.cz

Mgr. Marcel Nováček (Che)
novacek@mojmirak.cz

Zdenka Opavská (Rj)
opavska@mojmirak.cz

Bc. Jakub Oujezdský (Ma, Fy)
oujezdsky@mojmirak.cz

Mgr. Jana Tomčíková (Fg)
tomcikova@mojmirak.cz

Mgr. Hana Kullab Valová (Čj, Nj)
valova@mojmirak.cz

Barry Williams (Ak)
williams@mojmirak.cz