ředitel, jednatel společnosti
Mgr. Petr Holeček holecek@mojmirak.cz

zástupkyně ředitele
Mgr. Doubravka Matušková matuskova@mojmirak.cz

koordinátor švp, metodik prevence sociálně patologických jevů
Mgr. Radim Lacolaco@mojmirak.cz

jednatel společnosti
Ctibor Nezdařil