skola

Škola zahájila svoji činnost 1. 9. 2016 pod názvem Gymnázium Mojmírovo náměstí jako nástupce Gymnázia Hády a prvního soukromého gymnázia v Brně – Akademického gymnázia. Ve školním roce 2016/2017 škola začíná vyučovat podle školského vzdělávacího programu, který posiluje předměty orientované na komunikaci, média a předměty humanitně zaměřené.
Ve školním vzdělávacím programu je jako hlavní cizí jazyk vyučována angličtina, která má mimořádně  posílenou hodinovou dotaci (až 7 hodin týdně), jako druhý cizí jazyk je vyučována němčina.
Dále pokračuje školský vzdělávací program – tělesná výchova, který je určen pro sportovce.
Ve školním roce 2016/2017 se opět otevřel i první ročník šestiletého gymnázia – prima.