DSC_0061

Absolvent Gymnázia Mojmírovo náměstí je připraven pro studium na vysokých školách.
Absolvent školského vzdělávacího programu – všeobecný získá velmi dobrý všeobecný přehled ve všech vědních oborech.
Absolvent školského vzdělávacího programu – tělesná výchova získá hlubší znalosti ze sportovní didaktiky a celkové fyzické dovednosti mu zaručují zvládnutí přijímacího řízení na FSPS.
Absolvent Gymnázia Mojmírovo náměstí ovládá aktivně dva cizí jazyky, osvojí si dobrý standard přírodovědných disciplín, zejména s důrazem na pochopení interdisciplinárních vztahů a gnoseologických postupů jednotlivých věd. Dokáže samostatně vyhledávat a zpracovávat informace z odborné literatury, je schopen funkčně využívat fondů knihoven. K těmto účelům také uživatelsky zvládne výpočetní techniku. Samozřejmou součástí úrovně absolventa je široký kulturní rozhled, zejména v literatuře, získaný jak v rámci výuky, tak především díky samostatným kulturním zájmům.
Ve svých morálních postojích vychází absolvent ze zásad humanity, demokratizmu, úcty k osobnosti i k názorům partnera v dialogu. Akceptuje etické zásady založené na vlastenectví, hrdosti na národní historii i úctě ke světové kultuře. Za přirozenou součást mravnosti považuje rovněž osobně zodpovědné ekologické postoje. Za nezbytnou součást svého životního stylu považuje vyváženou péči o vlastní tělesnou zdatnost.