OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Základem programu je studijní program Gymnázium všeobecné (čtyřleté). Při dálkovém studiu ale vzdělávání probíhá formou blokové výuky 1krát týdně a proto došlo ve srovnání s mateřským programem k jisté redukci volitelných předmětů. Větší důraz je i v tomto programu kladen na společenskovědní předměty (aniž by ale byla studentům upřena možnost zaměřit se na přírodní vědy).
Už od třetího ročníku se míra zátěže v nematuritních předmětech se výrazně snižuje ve prospěch předmětů maturitních.