zahranicni

Vzdělávací program studium pro cizince je určený studentům s minimální znalostí českého jazyka. V prvním a zčásti i v druhém ročníku převládá výuka českého jazyka, angličtiny  a druhého cizího jazyka, kterým může být i cizincův rodný jazyk. Předměty vyžadující hlubší znalost českého jazyka (fyzika, chemie) jsou přesunuty do vyšších ročníků.

Na část vyučovacích hodin je třída spojena s českými studenty.

Program je primárně určen studentům z ruskojazyčných zemí (třídní učitel ovládá ruský jazyk), ale mohou se do něj hlásit i cizinci z celého světa.

Cizinci, kteří neabsolvovali ZŠ v České republice, musí prokázat znalost českého jazyka na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce jazyků. Uchazeč buď předloží certifikát prokazující požadovanou znalost jazyka a nebo bude skládat zkoušku z českého jazyka. Zkouška bude probíhat osobně nebo přes Skype v termínu dle domluvy.