ctyrletysportovni

Kód oboru: 79-41-K/41
První dva ročníky jsou obory vyučovány stejně, k dělení dochází ve třetím ročníku. Obor tělesná výchova s sebou samozřejmě nese několik důležitých odlišností od všeobecného oboru:

  • vyšší počet hodin tělesné výchovy, které jsou zaměřeny na přípravu studentů k přijímacím zkouškám na vysoké školy sportovní, ale i vojenské či policejní
  • odborné předměty spojené se sportem a trenérstvím – historie sportu, didaktika sportu – teoretická příprava na studium na FSPS MU a FSTV UK
  • možnost maturity z předmětu Tělesná výchova
  • vstřícnost při uvolňování z výuky – individuální úprava docházky a zkoušení

Informace pro uchazeče o studium