ctyrletyvseobecny

Kód oboru: 79-41-K/41
Naším hlavním vzdělávacím cílem je všeobecná příprava ke studiu na vysoké škole. Snažíme se studijní program přizpůsobit individuálním zájmům a dovednostem studenta, proto nadstandardně vyučujeme předměty rétorika, mediální výchova, seminář film a divadlo, geopolitický seminář, sociopolitologický seminář, seminář pro rozvoj studijních předpokladů. Dále ve třetím a ve čtvrtém ročníku otevíráme volitelné semináře. Na velmi vysoké úrovni je naše jazyková příprava.
Součástí výuky je samozřejmě i příprava na přijímací zkoušky. Vzhledem k současnému trendu v přijímacím řízení jsme do výuky ve čtvrtém ročníku zařadili i předmět připravující na testy studijních předpokladů (užívá je např. MU) a scio testy.

Informace pro uchazeče o studium