sestilety

Kód oboru: 79-41-K/61
V prvních dvou ročnících šestiletého studia, které jsou věnovány dokončení základního vzdělání, nenásilně převedou erudovaní pedagogové žáky ze světa školy základní do světa školy střední. Žák je tak lépe připraven ke zdolávání překážek při náročném gymnaziálním studiu.
Během dalších dvou let jsou položeny základní kameny všeobecného gymnaziálního vzdělání v předmětech jako je matematika, český jazyk a literatura, anglický jazyk a další cizí jazyk a v dalších přírodovědných a společenskovědních předmětech.
Poslední dva ročníky jsou zaměřeny na profilaci studenta jak k maturitní zkoušce, tak dalšímu vysokoškolskému studiu.
I v šestiletém typu studia škola podporuje sportovně a jinak nadané a aktivní studenty vytvářením podmínek pro rozvíjení jejich talentu a individuálním přístupem k výchově a vzdělání.

Informace pro uchazeče o studium