Předseda: Mgr. Radim Laco (zvolen za pedagogy GMn)

Členové:
Mgr. Taťána Konečná
Bc. Jana Kučerová, MSc
Mgr. Doubravka Matušková
Ing. Luděk Smolka
Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip.

V Brně dne 1. září 2016