Poznejte Mojmírák

Nikdo nechce kupovat zajíce v pytli. Pokud máte zájem o studium na našem gymnáziu, určitě využijte možnosti poznat naše pedagogy, promluvit si se stávajícími studenty a poznat prostředí, ve kterém budete trávit příští čtyři roky. Využijte proto některou z následujících možností:

 

Veletrh středních škol

 • Mojmírák bude mít i na letošním veletrhu svůj stánek, ve které se setkáte s pedagogy i studenty. V letošním roce se bude veletrh konat 22. a 23. listopadu. Čislo stánku, kde nás najdete, vám upřesníme.

Den otevřených dveří

 • V letošním školním roce se bude den otevřených dveří konat ve středu 4. prosince.
 • Proběhne v odpoledních hodinách, protože nechceme narušovat výuku stávajících studentů.
 • Máte možnost prohlédnout celou budovu a promluvit si s ředitelem školy, s vyučujícími jednotlivých předmětů i se studenty, kteří Vás budou po škole provádět.
 • Můžete využít některou ze vzdělávacích aktivit, které budou ve škole probíhat.

Individuální návštěvy školy

 • Pokud Vám utečou obě výše uvedené možnosti, můžete nás po předchozí telefonické domluvě navštívit v průběhu školního roku. Rádi Vám odpovíme na Vaše otázky a ukážeme školu (kromě učeben, ve kterých bude aktuálně probíhat výuka).
poznejte_mojmirak

Přijímací řízení

Přihláška ke stažení

Přihlášku nám můžete poslat nebo přinést kdykoli. Nejzazší termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2020.

Přihláška ke stažení
 

Pro školní rok 2019/2020 otevíráme jednu třídu oboru 7941K/41 Gymnázium (čtyřleté studium).

 

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Pořadí uchazečů o přijetí v prvním kole je stanoveno podle součtu bodů získaných za:

 • Jednotné přijímací zkoušky JPZ 2019 (max. 100 bodů, 50 za každou zkoušku).
 • Studijní výsledky ve vybraných předmětech (ČJ, Ma, AJ, Dě) na konci 8. ročníku základního vzdělávání (max. 20 bodů – 5 bodů za hodnocení výborný v každém předmětu).
 • Úspěšná účast, popř. čelní umístění v soutěžích (předmětové olympiády Ma, Fy, Che, Bi, Cizí jazyk apod.). Nejméně je hodnoceno úspěšné řešitelství v krajském kole (3 body), nejvyšší bodový zisk (5 bodů) je možné získat za vítězství v celorepublikovém kole či na soutěži srovnatelné úrovně (max. celkový zisk je 10 bodů).

Kritériem úspěšného složení přijímacích zkoušek je získání zároveň

 • minimálně 25 bodů v testech JPZ z Českého jazyka a literatury
 • minimálně 20 bodů v testech JPZ z Matematiky.

 

Kritéria pro přijetí ke studiu v druhém kole

Podmínky pro přijetí ve druhém kole jsou stejné jako v prvním kole. Pokud uchazeč nekonal JPZ, vykoná jejich ekvivalent na naší škole. Pořadí přijatých uchazečů je stanoveno podle data podání přihlášky ke studiu.

prijimaci_rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol

Přijímání žáků na střední školy bude realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách v platném znění.

Obecné informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol jsou dostupné přes aplikaci EduPage
Přejít k obecným informacím…

obecne_info_prijimaci_rizeni