Poznejte Mojmírák

Nikdo nechce kupovat zajíce v pytli. Pokud máte zájem o studium na našem gymnáziu, určitě využijte možnosti poznat naše pedagogy, promluvit si se stávajícími studenty a poznat prostředí, ve kterém budete trávit příští čtyři roky. Využijte proto některou z následujících možností:

Prohlídka školy

Děkujeme za Váš zájem o studium na našem gymnáziu. Vzhledem k epidemiologickým opatřením není možné uspořádat u nás tradiční den otevřených dveří. Ve snaze vyhovět jak Vám, zájemcům, tak nařízením vlády, budeme konat náhradní variantu za následujících podmínek:
Den otevřených dveří u nás proběhne ve dnech 9. a 16. prosince v čase od 16 do 19 hod.
Každou hodinu provedeme naším gymnáziem skupinu nejvýše deseti zájemců (myšleno 10 osob ve skupině).
Proto Vás prosíme o registraci na konkrétní den a čas prostřednictvím formuláře.

Rezervujte zde
 

Den otevřených dveří

 • V letošním školním roce se bude den otevřených dveří konat v lednu 2021, pokud to epidemiologická situace dovolí.
 • Proběhne v odpoledních hodinách, protože nechceme narušovat výuku stávajících studentů.
 • Máte možnost prohlédnout si celou budovu a promluvit si s ředitelem školy, s vyučujícími jednotlivých předmětů i se studenty, kteří Vás budou po škole provádět.
poznejte_mojmirak

Přijímací řízení

První kolo přijímacích zkoušek

Termín prvního kola přijímacích zkoušek na našem gymnáziu bude 12. a 13. dubna 2021.

Přihláška ke stažení

Přihláška ke stažení

Škola neorganizuje vlastní přijímací zkoušky.

 

Kritéria pro přijetí ke studiu do 1. ročníku školního roku 2021/2022 Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o. 1. kolo

Pořadí uchazečů o přijetí v prvním kole je stanoveno podle součtu bodů získaných za:

 • jednotné přijímací zkoušky JPZ 2021 (max. 100 bodů, 50 za každou zkoušku tak, jak je stanoví CERMAT),
 • studijní výsledky ve vybraných předmětech (ČJ, Ma, AJ, Dě) z prvního pololetí 8. ročníku základního vzdělávání (max. 20 bodů – 5 bodů za hodnocení výborný v každém předmětu).
 • Úspěšná účast, popř. čelní umístění v soutěžích (předmětové olympiády Ma, Fy, Che, Bi, Cizí jazyk apod.). Nejméně je hodnoceno úspěšné řešitelství v krajském kole (3 body), nejvyšší bodový zisk (5 bodů) je možné získat za vítězství v celorepublikovém kole či na soutěži srovnatelné úrovně (max. celkový zisk je 10 bodů). Počítá se umístění v posledních 2 letech.
 • Certifikát o složení jazykové zkoušky z cizího jazyka na úrovni B1 či lepší (B1 – 1 bod, B2 – 2 body, C1 – 3 body, C2 – 4 body).

Maximální možný bodový zisk za kritéria, která nezahrnují výsledky JPZ, je 50 bodů.

Kritériem úspěšného složení přijímacích zkoušek je získání zároveň:

 • minimálně 25 bodů v testech JPZ z Českého jazyka a literatury (pokud je koná),
 • minimálně 20 bodů v testech JPZ z Matematiky.

V případě, kdy stejného celkového počtu bodů dosáhne více uchazečů, dostává při přijetí ke studiu přednost uchazeč:

 • s větším počtem bodů získaných za součet obou testů JPZ,
 • v případě, že není možno rozhodnout podle kritéria 1) dostane přednost uchazeč s větším počtem bodů za studijní výsledky,
 • v případě, že není možno rozhodnout ani podle kritéria 2), bude o výsledku rozhodnuto losem.

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ve spolupráci s CERMATEM pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Pro přijetí ke studiu na škole musí uchazeč splnit všechny předpoklady stanovené právními předpisy, zejména školským zákonem a jeho prováděcími předpisy.

prijimaci_rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol

Přijímání žáků na střední školy bude realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách v platném znění.

Obecné informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol jsou dostupné přes aplikaci EduPage

Přejít k obecným informacím…

obecne_info_prijimaci_rizeni