I letos se Mojmírák zúčastnil sbírky Bílá pastelka, kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Našim studentům se podařilo vybrat největší částku ze všech zúčastněných brněnských škol.
Celková vybraná částka v Brně je 197 602,- Kč. Z této částky jsme my vybrali celkem 61 115,- Kč. Děkujeme všem dárcům za jejich příspěvky a oceňujeme postoj našich studentů, kteří se sbírky takto zapáleně zúčastnili.