26. 10. 2018 se na naší škole uskutečnila soutěž, která měla studentům připomenout událost, jež výrazně zasáhla do dějinného vývoje našeho národa – vznik samostatného Československa.
V prvním kole se soutěže účastnili všichni přítomní studenti, kteří ve svých třídách vytvořili čtyřčlenná družstva, a pod vedením třídních učitelů se snažili co nejlépe odpovědět na otázky týkající se dějin, geografie a kulturních zvláštností našeho státu.
Vítězové třídních kol postoupili do celoškolního finále, ve kterém se utkali o celkové prvenství, obdiv spolužáků a pedagogického sboru a v neposlední řadě také o hodnotnou cenu v podobě čtyř knih z komiksové edice Češi.
Celkové prvenství si po zásluze odneslo družstvo 4. ročníku ve složení:

  • Adam Franc
  • Kryštof Kučera
  • Kristina Macháčková
  • Tomáš Mezlík