Předseda: Vojtěch Hradský (3.AB)

Místopředseda: Tomáš Tejkal (4.ABC)

Členové:

Adam Černoch (P)

Karolína Karlíková (S)
Eliška Madejová (S)

Radek Lajfr (1.A)

Martin Brožek (1.B)

Tomáš Dvořák (2.AB)
Nela Liptáková (2.AB)

Kristýna Macháčková (3.AB)
Tomáš Mezlík (3.AB)

Adam Hanáček (4.ABC)

 

V Brně dne 20. září 2017