Od vize k praxi

Rozvoj inovativního vzdělávání na Gymnáziu Mojmírovo náměstí je podpořen z fondů EU.

Projekt Od vize k praxi

Cílem tohoto projektu je podpora inovativního vzdělávání. Díky němu můžeme podporovat jednotlivé žáky, pedagogy v jejich sebevzdělávání a poskytnout jim mentoring. Cílem je implementace inovativních metod do každodenní výuky a zaměření na postupy neformálního vzdělávání.

Přejít

Spolek Divadlo na výstavišti

Spolek s ambicí a cílem přivést nevyužívané divadlo v areálu brněnského výstaviště zpátky k životu.

Divadlo na výstavišti

Divadlo na brněnském výstavišti vzniklo v roce 1928a funkcionalistická stavba Emila Králíka je i přes svou nespornou architektonickou hodnotu nyní v nevyhovujícím technickém stavu. Naše gymnázium spolupracuje se spolkem Divadlo na výstavišti, jehož cílem je obnova a multifunkční využití prostor. Naši studenti se zapojují například na dnech otevřených dveří této památky a provázejí divadlem.

Přejít

Jazyková škola Park

Jazyková škola se specializaci na angličtinu

Jazyková škola Park

Naši studenti jsou kromě maturity připraveni také na FCE a CAE mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny. Jazyková škola Park je naší partnerskou školou, která je pro nás zajišťuje. Ve spolupráci s nimi také studentům nabízíme Mock test, tedy zkoušky na nečisto, které jim dají zpětnou vazbu před závazným přihlášením na zkoušky.

Přejít

Norské projekty (místa paměti)

Projekt mezinárodní spolupráce

Místa paměti. Od totality ke svobodě

Díky tomuto projektu jsme navázali spolupráci se střední školou v norském Lekviku. Naši studenti měli možnost navštívit Norsko a my zase přiblížit naši zemi jejich studentům. Společně jsme hledali milníky vývoje 20. století v našich zemích.

Přejít