V letošním roce jsme se rozhodli porušit tradici předvánoční Vídně a spolu se studenty jsme se vypravili do Drážďan. Program byl skutečně bohatý a bylo co obdivovat. Navštívili jsme nejen centrum Drážďan a jeho dominanty, ale také vánoční trh a zajímavé Deutsches Hygiene-Museum. Při zpáteční cestě jsme nemohli zapomenout na zámek Moritzburg, který je neodmyslitelnou součástí českých Vánoc.