Michal Kříž, 1.B.

Na to jsme se pokusili hledat odpověď na netradičním představení Mlčení srdcové dámy v podání studentů druhého ročníku atelieru divadlo a výchova z brněnské JAMU. Pomocí prožitkového vzdělávání divadlem jsme se zamysleli nad svým jednáním v krizové situaci, v níž každý z nás má své vnitřní hlasy, které ho při rozhodování ovlivňují.

Nejprve jsme se zapojili do dvou aktivit, které nás seznámily s tématem a naladily na divadelní představení. Poté nám inscenační tým odehrál krátký příběh, ve kterém se hlavní hrdinka dostala do komplikované situace se špatným koncem. Po představení jsme si pomocí diskuse, argumentů a hře v roli vyzkoušeli bojovat s vnitřními hlasy.

Jak představení hodnotí náš pedagog MgA. Michal Mančík, který návštěvu divadla zorganizoval?

Můj cíl byl následující: vzít studenty do prostředí divadelní fakulty JAMU, aby nasáli uměleckou atmosféru. Chtěl jsem, aby a zažili si na vlastní kůži jiný typ divadla a přijali hru v roli. Také bylo důležité, že zde samostatně argumentovali a přemýšleli nad tím, jak se dá bojovat s vnitřním hlasem, který nám říká, co máme dělat.

Co si z inscenace odnesli studenti podle jednoho z účastníků Michala Kříže

Po představení jsme se spolužáky probírali, jaké má kdo vnitřní hlasy, jak je přijímá, jak jim naslouchá, jak se jimi řídí. Argumentace nebyla pro nás vždy snadná, ale přinesla nám zajímavé souvislosti. Shodli jsme se, že nás mohou ovlivňovat jak pozitivně (třeba svědomí),tak i negativně. Podobné je to s vlivem ostatních lidí kolem nás (spolužáci, kamarádi a známí, rodina). Je na každém, aby si uměl vybrat to dobré.