Světlo – co si pod tím pojmem představí fyzik, fotograf, výtvarník, divadelník? Je tolik cest, jak světlo chápat v abstraktní i fyzikální rovině. Jsou mezi těmito významy souvislosti? Mnohé z nich naši studenti pod vedením pedagogů objevili a pochopili sami.
Jedním z cílů bylo také vrhnout nové světlo do výuky jako takové, propojovat předměty jedním tématem a nechat studenty dojít k tomu, že se jim „rozsvítí“ a najdou řešení sami.
„Projektový týden byl pro všechny z nás velkým přínosem a ukázal nám, jak je pro nás světlo nepostradatelné. Každý předmět měl něco jiného do sebe. Všichni jsme se přesvědčili o tom, že škola a učení se dá zvládnout i jinak, než neustálým šprtáním faktů a sezením hodinu za hodinou v lavici. Tímto bych chtěla poděkovat všem profesorům a vedení školy za uskutečnění projektového týdne,“ hodnotí tuto formu vyučování Andrea ze třetího ročníku.

Její spolužačka Sára dodává, že přínos vidí také v propojení teorie a praxe i vzájemné interakci se spolužáky. „Projektový týden mi připadal jako fajn zakončení školního roku. Bylo zajímavé nahlédnout na jedno téma z různých úhlů pohledu a pak si také poslechnout, jak to vnímali ostatní. U každého předmětu se mi podařily propojit teoretické znalosti s praxí, což mě bavilo a udělalo mi to vždycky největší radost.“

Co si pod tím představit? Studenti sami zkoumali vlastnosti a hodnoty světla v přírodovědných předmětech formou pokusů a měření. Světlo v přeneseném významu slova pak představili vyučující jazyků a humanitních předmětů. „Studenti si vyzkoušeli, jestli mají podnikatelského ducha a schopnost přinést do světa inovaci. Projekt byl inspirován světoznámou reality show Shark Tank (v češtině Den D). Procvičovali si komunikativní kompetenci formou prezentací před známým i neznámým publikem. Studenti se úkolu zhostili na výbornou a mnohokrát překvapili svými futuristickými vizemi,“ představila projekt angličtinářka Taťána Konečná.

Němčina se pak zaměřila na to, co je potřeba ještě osvětlit. „Cílem projektu bylo zamyslet se nad tím, co vše jsme stihli v uplynulém školním roce v němčině, od gramatiky přes projekty i výlety. Studenti měli za úkol to vše libovolnou formou zpracovat a tím si uvědomili, co jim dělalo problémy a co bylo naopak jednoduché. Problematické části pak znovu probereme na začátku příštího školního roku,“ uvedla za němčináře Kateřina Vaňková.

Co si studenti z tohoto týdne odnesli, výstižně shrnula Aneta ze druhého ročníku: „Díky projektu Světlo jsem si uvědomila, jak moc jsme na něm jako lidé závislí, kde všude se s ním ať doslovně či metaforicky setkáváme a jaký na nás má vliv. Zároveň však i to, že někdy se bez něj obejdeme. Všechny projekty byly vymyšleny velice kreativně a přesto naučně, byly přínosem znalostí i pozitivní atmosféry.“

Projektové týdny jsou součástí nové vzdělávací koncepce školy a protože se v praxi ukázaly jako životaschopné, Mojmírák chystá další podobné projektové týdny i jednotlivé dny a bloky i v příštím školním roce.