KOHO HLEDÁME
Nové kolegyně a kolegy, kteří upřednostňují inovativní přístup k výuce. Naše škola totiž chce pomoci svým studentům obstát v dnešním rozkolísaném světě, plném nejistoty a změn a stavět na novém vzdělávacím programu v duchu Strategie 2030+. Proto hledáme osobnosti, které mají vlastní nápady a hledají prostor pro jejich praktické uplatnění. Stejně tak hledáme i školního psychologa, který posílí náš tým.
Budete se s námi podílet na novém vzdělávacím programu ve kterém:

  • redukujeme množství znalostí ve prospěch porozumění učivu,
  • podpoříme studenty v profilaci podle zájmů,
  • posílíme jejich kompetence důležité pro život – kritické myšlení, komunikační a sociální dovednosti.

KDO JSME
Gymnázium, které více než třicet let nabízí alternativu klasickému modelu vzdělávání.
Čeká vás menší a stabilní tým s podobným smýšlením a vedení, které vás podpoří ve vlastní iniciativě.

CO ČEKÁME OD VÁS
Aprobaci pro výuku některého (či více) předmětů:

  • anglický jazyk,
  • český jazyk a literatura,
  • fyzika,
  • matematika,
  • španělský jazyk,
  • základy společenských věd.

Oceníme zkušenosti s: metodikou rozvoje kompetencí, osobnostním rozvojem, autonomním učením, projektovou výukou či s formativním hodnocením.

NABÍZÍME
Tabulkové ohodnocení pedagogů a motivační složku osobního ohodnocení.
Práci na plný či zkrácený úvazek.
Příjemné prostředí menší školy.
Metodickou podporu a supervizi při hledání nových cest.

Chcete být s námi od září u jedné velké změny gymnaziální výuky?
Pošlete prosím svůj životopis a krátký motivační dopis do 30. 4. 2023 na email: