V pondělí 27. 11. se naši pedagogové v naprosté většině připojují ke stávce. Jsme přesvědčeni, stejně jako mnoho dalších škol, že ohlášené škrty v rozpočtu školství ohrožují kvalitu výuky. Jejich důsledkem bude zvyšování počtu studentů ve třídách, snížení možnosti učit rozdělené třídy a omezení individualizace výuky (např. širokého výběru seminářů a volitelných předmětů).
Jako soukromé gymnázium těmto úsporám přímo nepodléháme. Ve svém důsledku ale povedou i u nestátních škol ke snížení dotace na žáka, což přinese navýšení školného nebo omezení kvality vzdělávání.
Věříme, že ministerstvo najde způsob, jak financování školství neomezovat, ale naopak posílit. Kvalitní vzdělání je totiž zásadní pro budoucnost našich dětí.

Doubravka Matušková
ředitelka gymnázia