Rozhovor s vyučujícím španělštiny Arturem Quintero
Pod pojmem Velikonoce si Češi představí pomlázku, beránka a malování vajíček.
Ale jak tento svátek slaví Mexičané? A jak probíhá ve Španělsku? Jak moc se jejich zvyky liší od našich?
Studentka Aneta Malá si na toto téma připravila rozhovor s rodilým mluvčím původem z Mexiko City, Arturem Quintero, který u nás učí španělštinu.

Jak vypadají Velikonoce v Mexiku?

Mexiko je katolická země. Máme tu takový mix tradic původních Indiánů a náboženských. Já pocházím z města, kde převládají především katolické zvyklosti. Myslím, že se ztrácí původní tradice Velikonoc, podobně jako to vnímám u Vánoc. V dnešní době už to Mexičané tolik neprožívají, pro nás je to volno. Cestujeme k moři, jsme s rodinou. Hodně lidí v té době pracuje na domě, malují stěny a podobně. Ale třeba moje maminka, která byla věřící, to neměla ráda. Ta chodila do kostela a dodržovala půst. Taky například věděla, že ve středu si lidé dávají na čelo křížek z popela, čemuž se říká Miércoles de cenizas. Dělala mi to jako dítěti, ale protože já nejsem věřící, už to nedělám. A nedodržuji tento zvyk ani u svých dětí. Kdyby tu však byla babička, dovolil bych jí, ať křížek udělá. Respektuji, že jde o tradici. V sobotu lidé chodí s vodou naplněnými balónky, které po sobě hází. Většinou to dělají mladí nebo přátelé. Jelikož je v Mexiku permanentně teplo, příjemně, člověku postříkání vodou nevadí. Takhle jsme si hráli jako děti. To bylo pěkné.

Mají mexické Velikonoce v něčem podobné rysy jako ty české?

Na rozdíl od Čechů nechodíme s pomlázkami a ani se nepeče se beránek.
Vajíčka se nezdobí tak jako tady, většinou se kupují čokoládové. Ve školách je ale zdobíme zajímavě. Týden před Velikonocemi učitelé studenty poprosí, aby si donesli „výfuky“, prázdné, ale celé skořápky od vajíček. Studenti je ve škole pak ozdobí tak, že dají dovnitř buďto konfety, nebo mouku. Díru zalepí papírem, takže člověk neví, co je vevnitř, než to rozbije.

Víte něco o velikonočních tradicích Španělska?

Ve Španělsku jsou křesťanské tradice a víra silnější. Například v Seville bývá zajímavý průvod, který jsem viděl. Jestliže je kostel zasvěcen například svatému Tomáši, na Velikonce se jako postava objeví před kostelem, projde se uličkami a je jakoby nošen lidmi. Je to velká událost.