Měsíc filmu na školách (19. 11. 2018)

Měsíc filmu na školách (19. 11. 2018)

V pondělí 19. 11. se v rámci festivalu Měsíc filmu na školách uskutečnilo v budově Fakulty IT VUT promítání filmu: Mistr propagandy. Po filmu věnovaném ministru národní osvěty a propagandy Josephu Goebbelsovi následovala diskuze s historikem Jiřím Němcem na téma Třetí...
El Mundo Hispano (16. 11. 2018)

El Mundo Hispano (16. 11. 2018)

Dne 16. 11. 2018 se na Katedře románských jazyků a literatur FF MU v Brně konalo krajské kolo soutěže El Mundo Hispano. Tato soutěž je zaměřena nejen na znalost španělského jazyka, ale také na reálie španělsky mluvících zemí a celkově na propagaci kultury...
Osvětim 10. 10. 2018

Osvětim 10. 10. 2018

Menší skupinka studentů ze sekundy vyrazila se svojí třídní učitelkou do Polska za návštěvou největšího koncentračního a vyhlazovacího tábora v Polsku. Cesta byla dlouhá, ale zážitky za to stály. Při prohlídce tohoto pietního místa nás po celou dobu provázela zkušená...
Praha 5.–7. 9. 2018, 4. ročník

Praha 5.–7. 9. 2018, 4. ročník

Tradiční poznávací třídní výlet do Prahy se konal netradičně hned první týden školního roku. Výhodou tohoto termínu bylo nádherné letní počasí, nevýhodou pak velmi omezený výběr divadelních představení, neboť drtivá většina pražských divadel měla v té době ještě...